JESTEŚ NAUCZYCIELEM?

JESTEŚ NAUCZYCIELEM?

Musisz wiedzieć, że:

– deforma edukacji to atak na prestiż zawodu nauczyciela i próba ogra­niczenia jego roli;

– to zmarnotrawienie 18-letniego dorobku i pracy nauczycieli i dyrekto­rów szkół;

– to skrócenie edukacji ogólnej z 9 do 8 lat;

– zmniejszenie liczby szkół spowoduje największe w historii zwolnienia;

– Twoi uczniowie będą uczyć się ze złych, pisanych w pośpiechu pod­ręczników;

– nie będzie już bezpłatnych podręczników, a e-podręczniki wylądują w koszu.